aspekt

aspekt
aspekt {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. aspektkcie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'sposób ujęcia, rozpatrywania jakiegoś problemu, projektu itp., jeden z punktów widzenia w trakcie rozważania, analizowania czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Opisać urządzenie w aspekcie jego praktycznej przydatności. Rozważyć rzecz we wszystkich jej aspektach. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wyodrębniona cecha, element jakiegoś zjawiska, problemu, sytuacji itp.; przejaw, strona czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Rozważyć polityczny aspekt zagadnienia. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}jęz. {{/stl_8}}{{stl_7}}'gramatyczna kategoria czasowników ujmująca czynność lub stan wyrażany przez czasownik jako trwający (aspekt niedokonany, np. przepisywać, robić) lub zakończony w czasie (aspekt dokonany, np. przepisać, zrobić) ' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_8}}astr. {{/stl_8}}{{stl_7}}'wzajemne położenie gwiazd i planet; w astrologii stanowi wraz z innymi parametrami podstawę układania horoskopów' <łac.> {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Aspekt — (lateinisch aspectus „Anblick, Ansicht“) bezeichnet: eine bestimmte Stellung von astronomischen Objekten, siehe Konstellation Aspekt (Astrologie), eine bestimmte Qualität der Stellung von Sonne, Mond und Planeten Aspekt (Biologie), ein… …   Deutsch Wikipedia

  • Aspekt — Sm Gesichtspunkt erw. fremd. Erkennbar fremd (15. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus l. aspectus Anblick, Ausblick, Hinsehen , einem Nomen actionis zu l. aspicere hinsehen , zu l. specere sehen, schauen und l. ad hin, zu . Als Terminus der… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

  • aspekt — àspekt m <G mn kātā> DEFINICIJA 1. gledište, stajalište, stanovište, kut gledanja, kut promatranja [iz toga aspekta] 2. a. oblik u kojem se što javlja (za pojave i pojmove) b. gram. glagolsko svojstvo da se oblikom izražava opreka po… …   Hrvatski jezični portal

  • Aspekt — [Network (Rating 5600 9600)] Auch: • Gesichtspunkt • Eigenschaft Bsp.: • Die großen Fenster sind ein netter Aspekt der Wohnung. • Hat das Auto irgendwelche besonderen Eigenschaften? …   Deutsch Wörterbuch

  • àspekt — m 〈G mn kātā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}oblik u kojem se što javlja (za pojave i pojmove) b. {{001f}}gram. glagolsko svojstvo da se oblikom izražava opreka po cjelovitosti (necjelovitosti) vremenskog trajanja radnje (npr. skočim, svrš. prema skačem,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Aspekt — »Betrachtungsweise, Gesichtspunkt; Aussicht«: Das Fremdwort erscheint im 15. Jh. und ist zunächst als astronomischer Terminus (»Stellung der Gestirne am Himmel«) bezeugt. Es ist aus lat. aspectus »Anblick; Aussicht« (eigentlich »das Hinsehen«)… …   Das Herkunftswörterbuch

  • Aspekt — Ansicht; Perspektive; Sichtfeld; Anschauungsweise; Standpunkt; Gesichtspunkt; Sichtweise; Sicht; Blickrichtung; Blickwinkel; Facette; Fasse …   Universal-Lexikon

  • Aspekt — Infobox musical artist | Name = Aspekt Img capt = Img size = 220px Landscape = Background = non performing personnel Birth name = Alias = Smith Pledger Born = Died = Origin = Instrument = Voice type = Genre = Trance, Progressive Trance Occupation …   Wikipedia

  • Aspekt — As·pẹkt der; (e)s, e; 1 die Perspektive, von der aus man ein Problem betrachtet ≈ Sichtweise: ein Problem unter finanziellem Aspekt betrachten 2 ein Teilbereich eines Sachverhalts ≈ Gesichtspunkt: Der Aspekt Umwelt ist bei der Planung zu kurz… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

  • aspékt — a m (ẹ̑) izhodišče kriterija za presojanje česa; vidik: razprava odpira nove aspekte na probleme; gledati z določenih, različnih aspektov; ekonomski, nacionalni, politični aspekt // podoba, videz, v kakršnem se kaže kaka stvar, pojav: različni… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”